Ngân hàng HSBC Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng HSBC Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.