Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC

 • Swift Code: HSBCVNVX
 • Telex:
 • Địa chỉ trụ sở chính: 235, Đồng Khởi P. Bến Nghé , Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 0833 829 2288
 • Số Fax: 083 299 0018
 • Website: www.hsbc.com.vn
 • Email: hsbcpremiervnm@hsbc.com.vn
 • Giờ mở cửa Ngân hàng HSBC Việt Nam
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Chi nhánh ngân hàng HSBC tại các tỉnh thành