Ngân hàng HSBC Việt Nam

  • Trụ sở chính: 235, Đồng Khởi P. Bến Nghé , Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 0833 829 2288
  • Số Fax: 083 299 0018
  • Website: www.hsbc.com.vn
  • Email: hsbcpremiervnm@hsbc.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code: HSBCVNVX

Chi nhánh Ngân hàng HSBC Việt Nam tại các tỉnh thành